ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Τα προγράμματα εκπαίδευσης καλύπτουν πλήρως όχι μόνο τις ανάγκες της τοπικής αγοράς για τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα εργασίας, αλλά και όλες τις απαιτήσεις γνώσεων για την επιτυχή διεξαγωγή στις εξετάσεις πιστοποίησης όλων των επίσημων φορέων. Η μακρόχρονη εμπειρία μας στην εκπαίδευση της πληροφορικής, δίνει την δυνατότητα στον μαθητή μας να παρακολουθήσει προγράμματα σπουδών, είτε σε δικές μας εγκαταστάσεις ή στον δικό του χώρο, ακολουθώντας ένα μικτό σύστημα εκπαίδευσης κομμένο και ραμμένο στα δικά του μέτρα και δυνατότητες. Η δική μας στάση απέναντι στον εκπαιδευόμενο είναι καθαρά συμβουλευτική.

Η ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ένα θέμα που αφορά τον τρόπο προσέγγισης του μαθητή είναι η μεθοδολογία προετοιμασίας και ο χρόνος απόκρισης. Θυμάστε τις παραδοσιακές τάξεις των θρανίων, την αβεβαιότητα για την άστοχη ερώτηση προς τον εκπαιδευτικό, την αγωνία για να έρθετε στην ώρα σας και να προλάβετε τους υπόλοιπους; Όλα αυτά τέλος!

Οι νέες μέθοδοι διδασκαλίας που εφαρμόζονται από το 2007 και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία, έχουν σαν κέντρο τον μαθητή. Το σύστημα λειτουργεί για τον μαθητή κάνοντας χρήση των νέων τεχνικών εκπαίδευσης όπως σύγχρονη ή ασύγχρονη διδασκαλίας εντός και εκτός αίθουσας.

Η νέα αίθουσα διδασκαλίας βρίσκεται εκεί που βρίσκεται και ο μαθητής!

ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η Ασύγχρονη Εκπαίδευση δεν απαιτεί την ταυτόχρονη συμμετοχή των μαθητών και των εισηγητών. Οι μαθητές δεν είναι απαραίτητο να βρίσκονται συγκεντρωμένοι μαζί στον ίδιο χώρο ή την ίδια χρονική στιγμή. Αντίθετα, μπορούν να επιλέγουν μόνοι τους τον προσωπικό τους εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο και να συλλέγουν το εκπαιδευτικό υλικό σύμφωνα με αυτό. Η ασύγχρονη εκπαίδευση είναι περισσότερο ευέλικτη από την σύγχρονη. Στο είδος αυτό της εκπαίδευσης ανήκει η Αυτοδιδασκαλία, η Ημιαυτόνομη Εκπαίδευση και η Συνεργαζόμενη Εκπαίδευση.

ΜΙΚΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η Σύγχρονη και η Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση δεν λειτουργούν ως ανταγωνιστικές έννοιες, αλλά μπορούν και πολλές φορές επιβάλλεται, να συμπληρώνουν η μία την άλλη. Στη μικτή ή συνεργαζόμενη εκπαίδευση ο εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόμενοι επικοινωνούν ασύγχρονα μεταξύ τους, οι εκπαιδευόμενοι μελετούν στον δικό τους χρόνο, ακολουθούν όμως ένα χρονοδιάγραμμα παράδοσης των εργασιών.

Οι σημερινές εκπαιδευτικές διαδικασίες, όλο και περισσότερο απαιτούν την διαρκή αλληλεπίδραση εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων, και την παρακολούθηση της προόδου των δεύτερων μέσω εργασιών, ερωτήσεων και συζητήσεων. Αυτές οι ενέργειες προφανώς δεν μπορούν να ενταχθούν άμεσα σε μια Σύγχρονη συνεδρία, καθώς εκεί προτεραιότητα έχει η διεξαγωγή της διάλεξης, και η μερική αλληλεπίδραση των δύο μερών.

Στην Ασύγχρονη όμως τηλεκπαίδευση δεν υπάρχει αυτός ο περιορισμός, και έτσι μια Σύγχρονη συνεδρία, μπορεί να έχει την συνέχισή της με ασύγχρονο τρόπο, μέσα από ένα περιβάλλον εκπαίδευσης στο οποίο έχουν πρόσβαση και ο διδάσκων και οι εκπαιδευόμενοι.