ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2013 Post Graduate Certificate in Education (Master Level) στην πληροφορική, University of Southampton, England, GB
2011 Απόκτηση ισοτιμίας του βασικού τίτλου σπουδών από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και αντιστοιχίας με το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής με βαθμό Άριστα
1993 Bachelor of Science in Management Information Systems (M.I.S.) with Honors, Barry University, Miami, Florida, USA με βαθμό Άριστα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

2008 Ένταξη στο μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
2007 European Computer Drivers License – Πιστοποίηση στη χρήση εφαρμογών γραφείου σε εξειδικευμένο επίπεδο
2003 European Computer Drivers License – Πιστοποίηση στη χρήση εφαρμογών γραφείου σε βασικό επίπεδο
2002 Βεβαίωση Σπουδών Delta Singular Γενική Λογιστική
2002 Βεβαίωση Σπουδών Delta Singular Εμπορική Διαχείριση

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

2008 Τιμητική διάκριση εξεταστικού κέντρου Computer Analysis από το Ελληνικό ίδρυμα του Φορέα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων Πληροφορικής E.C.D.L.
2007 Τιμητική διάκριση εξεταστικού κέντρου Computer Analysis από το Ελληνικό ίδρυμα του Φορέα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων Πληροφορικής E.C.D.L.
2005 Τιμητική διάκριση εξεταστικού κέντρου Computer Analysis από το Ελληνικό ίδρυμα του Φορέα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων Πληροφορικής E.C.D.L.
1993 Τιμητική διάκριση - Barry University Dean’s list
1992 Τιμητική διάκριση - Barry University President’s List

ΑΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

2013 Πρόταση επανασχεδιασμού των εργαστηριακών αιθουσών και οι επιπτώσεις στην διδασκαλία.
2013 Μετάβαση από τα καθιερωμένα στα μη καθιερωμένα περιβάλλοντα στην εκπαίδευση της πληροφορικής.
2013 Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διαδικτυακών λογισμικών στην εκπαίδευση της πληροφορικής στην αίθουσα διδασκαλίας
2012 Συγκριτική μελέτη εκπαιδευτικών θεωριών μάθησης Piaget, Vygotsky και Bloom's Taxonomy

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ/ΜΕΛΕΤΗ

2013 Ανάπτυξη μεθοδευμένων διαδικασιών εντός σχολείου για την υποστήριξη και εκπαίδευση την μαθητών για την κάλυψη των προσωπικών, κοινωνικών αναγκών και υγιεινής.